Rolo regali

Rolo regali (Pokretni regali) predstavljaju sistem konvencionalnih paletnih regala montiranih na kućišta koja se putem elektromotora preko klizača mogu pokretati levo-desno u horizontalnoj ravni.

Rolo – Pokretni paletni regali zasnivaju se na klasičnim paletnim regalima postavljenim na platforme sa sopstvenim pogonom. Platforme rolo regala se kreću po šinama. Povećavaju kapacitet skladištenja robe i do 80% u poređenju sa klasičnim paletnim regalima. Koriste se u skladištima i magacinima gde je neophodno postojanje povećane gustine skladištenja robe, kao što su skladišta sa kontrolisanim temperaturama.

Pogledaj kompletan proizvodni program

Kvalitet proizvoda i usluge koju smo pružili reflektuje se u sve većem broju zadovoljnih klijenata koji nas dalje preporučuju.

Pogledaj svePogledaj sve

Adresa

Branešci BB, Čajetina, Srbija